iONShield Frisk luft var du än är

Skyddar mot virus, mögel, avgaser mm och allmänt stärkande.

iONShieldIonizer

Frisk luft var du än går
iONShield kan bäras runt halsen. iONShield skapar negativa joner som reducerar giftiga ämnen som mögel, avgaser (PM2.5), virus och reducerar allergi.

Förutom att vara antibakteriell och antiviral så är kroppens kontinuerliga absorption av negativa joner från IONShield bra för hälsan. Det stöder förbättring av energi, balans, stresslindring, mental prestation, ämnesomsättning, matsmältning, blodcirkulation mm.

IONShield

IONShield är en luftrenande enhet med ett inbyggt kolfiltersystem som släpper ut negativa joner i luften som omger dig. Den släpper ut häpnadsväckande 60 miljoner negativa joner i luften per puls.

I nästan 100 år har forskare utforskat fördelarna med negativa joner – ett fenomen som förekommer naturligt i naturen. Joner bildas när en atom får eller förlorar en elektrisk laddning. Normalt bildas negativa joner naturligt genom regn, vind eller solljus som får en atom att gå isär. Som du kan föreställa dig kommer skogar, stränder, vattenfall, floder och nästan alla områden ute i naturen att innehålla höga koncentrationer av negativa joner i luften.
Speciellt stranden kan ha så mycket som 2000 negativa joner per kubikcentimeter i motsats till en fullsatt stad som kan ha mindre än 100.

Studier har visat att negativa joner inte bara har en antimikrobiell effekt utan också en stämningsstabiliserande effekt. Forskning visar att negativa joner kan påverka serotoninnivåerna i din hjärna. Serotonin är en signalsubstans som kan ha en roll vid humörstörningar, depression mm.

Traditionell luftrening i jämförelse med iONShield

iONShields egenskaper
Liten och smidig
Lätt att bära
Inget filterbyte behövs
Miljövänlig
Kapaciteten fungerar bra under hela livslängden
Relativt lågt pris
Filtrerar giftiga ämnen

Traditionell luftrening
• Stor, klumpig
• Svår att flytta/bära med sig
• Byte av filter
• Kapaciteten försämras med tiden
• Hög kostnad
• Kan ej separera giftiga substanser