Spirituell Healing

Läkning på spirituell/andlig nivå för att läka fysiska problem

Andlig eller spirituell healing är en form av alternativ medicin som använder kraften av positiv energi för att läka kropp, sinne och ande. Det kan användas för att behandla fysiska åkommor, psykiska problem eller känslomässigt lidande. Det kan definieras som en praxis som försöker återställa kroppen och sinnet till deras naturliga hälsotillstånd.

Studier har visat att upp till 80 % av problemen i en persons liv kan ha sin rot i den andliga dimensionen. Men allt är sammankopplat så är förmodligen problem på alla nivåer. Om lyckas läka ett problem på andlig nivå så kan det läka fysiska problem.